Maarten

‘Het glas is bij mij altijd minstens halfvol. Ik zal altijd het positieve in een situatie zien, óok als er problemen zijn.

Als ik met Spartacus ergens binnenkom, breng ik behalve veel scherpte en energie, het vermogen mee om kansen te zien in probleemsituaties. Ik kom snel tot de kern en een plan van aanpak.

Maar een klus klaar je niet alleen vanuit de zakelijk kant. Ik probeer actief een sfeer van openheid neer te zetten, waarin mensen gelijkwaardig zijn, kunnen leren, en het maximale uit zichzelf kunnen halen.'


 

Iwan

'Het is heel simpel. Denk bijvoorbeeld aan een auto. Als ik daarmee bij de garage kom, hoef ik echt niet precies te weten hoe de auto er onder de motorkap uitziet, waar het spruitstuk zit en waar de bobine kabel. Het zou me duizelen. Ik zou er misschien niet eens meer mee durven rijden.

Hetzelfde zie ik soms gebeuren bij de aansluiting tussen computersystemen en de eindgebruikers. Daar spring ik in als vertaler, zodat die systemen op de juiste manier landen bij de mensen voor wie het gemaakt is. Dat is behalve kennis van IT, vooral mensenwerk. Ik ben altijd op zoek naar hoe we iets samen kunnen realiseren. Alsof het een soort puzzel is, kijk ik: welk stukje hebt u, welk stukje heb ik en hoe kunnen we samen die grote puzzel leggen?´


 

Richard

’Het is voor mij heel belangrijk om mijn eigen normen en waarden te blijven voelen in alles wat ik doe, dus ook in mijn werk. Er kwam een moment dat ik besefte: ik moet terug naar mijn eigen kern. Wat is die kern? Projecten doen en dingen voor elkaar krijgen. De spin in het web zijn, maar wel op een manier die anders is dan we zo vaak zien, door de menselijke maat als uitgangspunt te nemen. Met dat idee heb ik Spartacus opgezet. 

Met veel enthousiasme en bevlogenheid probeer ik altijd een veilige omgeving te creëren en écht te luisteren naar wat er op de werkvloer wordt gezegd. Het citaat van de Chinese filosoof Lao Zi blijft me daartoe inspireren: Een leider is het meest effectief als mensen ternauwernood weten van zijn bestaan. Als zijn werk erop zit en zijn doel is bereikt, zullen zijn troepen denken dat zij het zelf hebben gedaan.´